Menu Sliding Logo App Search

Hoàng Hiệp

1 quan tâm

Ông sinh năm 1931, tên thật là Lưu Trần Nghiệp, quê quán ở An Giang. Bắt đầu sáng tác năm 17 tuổi.

Không có tác phẩm nào tiêu biểu trong thời gian này. Phải đến gần 10 năm sau, năm 26 tuổi, khi tập kết ra Bắc, học trường Âm Nhạc Việt Nam, mới có bài hát đánh dấu sự nghiệp sáng...

Xem tiểu sử

BÌNH LUẬN

Bình luận