Menu Sliding Logo App Search

Hề Sa

199 quan tâm

NS Hề Sa cho biết, vì ông mê giọng ca và phong cách của NS Văn Hường nên ông tự học theo. Nhưng Hề Sa vẫn tạo được nét riêng của mình là chất giọng rắn rỏi hơn, lùa văn linh động có tính hóm hỉnh... Sau 1975, có một vài giọng hài ở địa hạt rày nhưng cũng chỉ là ''''bản sao'''' của ba NS nói trên, vì họ không có nét...

Xem tiểu sử

Bài hát Hề Sa (3)

Đắc Kỹ Học Đờn

Đắc Kỹ Học Đờn

Nhiều nghệ sĩ

Lý Kéo Chài

Lý Kéo Chài

Hề Sa

Hề Sa Cầu Hôn

Hề Sa Cầu Hôn

Hề Sa

Nghệ sĩ tương tự

Đan Trường

Đan Trường

quan tâm

Quang Lê

Quang Lê

quan tâm

Minh Tuyết

Minh Tuyết

quan tâm

Lâm Hùng

Lâm Hùng

quan tâm

Giao Linh

Giao Linh

quan tâm

Mạnh Đình

Mạnh Đình

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận