Menu Sliding Logo App Search

Hammock

3 quan tâm

Hammock là band nhạc của mỹ gồm 2 thành viên đến từ Nashville và Tennessee. Với phần nhạc được sáng tác và sản xuất trong vòng 2 năm. Hammock sử dụng nhạc cụ và tiếng trống điện tử, tiếng guitar sử dụng hiệu ứng droning.

Xem tiểu sử

Bài hát Hammock (121)

Tres Dominé

Tres Dominé

Hammock

Hope Becomes A Loss

Hope Becomes A Loss

Hammock

In The Middle Of This Nowhere

In The Middle Of This Nowhere

Hammock

I Could Hear The Water At The Edge Of All Things

I Could Hear The Water At The Edge Of All Things

Hammock

Shored Against The Ruins... Drowning In Ten Directions

Shored Against The Ruins... Drowning In Ten Directions

Hammock

Holding Your Absence

Holding Your Absence

Hammock

Album Hammock (18)

Oblivion Hymns

Oblivion Hymns

Hammock

 Like New Year's Day (Hammock & Matthew Ryan)

Like New Year's Day (Hammock & Matthew Ryan)

Hammock

Departure Songs

Departure Songs

Hammock

Black Metallic

Black Metallic

Hammock

Asleep In The Downlights

Asleep In The Downlights

Hammock

The Sleepover Series, Vol. 1 (Remastered)

The Sleepover Series, Vol. 1 (Remastered)

Hammock

Nghệ sĩ tương tự

Haley Reinhart

Haley Reinhart

quan tâm

Damien Rice

Damien Rice

quan tâm

Richard Ashcroft

Richard Ashcroft

quan tâm

Esperanza Spalding

Esperanza Spalding

quan tâm

Coldplay

Coldplay

quan tâm

John Mayer

John Mayer

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận