Menu Sliding Logo App Search

Glenn Gould

7 quan tâm

Glenn Gould Herbert (ngày 25 tháng 9 1932 - 04 tháng 10 năm 1982) là một nghệ sĩ piano người Canada đã trở thành một trong những nổi tiếng nhất và nổi tiếng nhất của nghệ sỹ piano cổ điển của thế kỷ 20. Ông đặc biệt nổi tiếng là một thông dịch viên của âm nhạc bàn phím của Johann Sebastian Bach. Khả năng chơi của mình...

Xem tiểu sử

Bài hát Glenn Gould (500)

Piano Concerto in F Minor, BWV 1056: II. Largo

Piano Concerto in F Minor, BWV 1056: II. Largo

Glenn Gould

Invention No. 4 in D Minor, BWV 775 (Remastered)

Invention No. 4 in D Minor, BWV 775 (Remastered)

Glenn Gould

Sinfonia No. 4 in D Minor, BWV 790 (Remastered)

Sinfonia No. 4 in D Minor, BWV 790 (Remastered)

Glenn Gould

Invention No. 8 in F Major, BWV 779 (Remastered)

Invention No. 8 in F Major, BWV 779 (Remastered)

Glenn Gould

Sinfonia No. 8 in F Major, BWV 794 (Remastered)

Sinfonia No. 8 in F Major, BWV 794 (Remastered)

Glenn Gould

Invention No. 9 in F Minor, BWV 780 (Remastered)

Invention No. 9 in F Minor, BWV 780 (Remastered)

Glenn Gould

Album Glenn Gould (73)

Brahms: 10 Intermezzi for Piano - Gould Remastered

Brahms: 10 Intermezzi for Piano - Gould Remastered

Glenn Gould

Bach: Inventions & Sinfonias (Remastered)

Bach: Inventions & Sinfonias (Remastered)

Glenn Gould

Canadian Music in the 20th Century - Gould Remastered

Canadian Music in the 20th Century - Gould Remastered

Glenn Gould

A Consort of Musicke Bye William Byrde and Orlando Gibbons - Gould Remastered

A Consort of Musicke Bye William Byrde and Orlando Gibbons - Gould Remastered

Glenn Gould

Bach: Toccatas Vol. 1, BWV 910, 912 & 913 - Gould Remastered

Bach: Toccatas Vol. 1, BWV 910, 912 & 913 - Gould Remastered

Glenn Gould

Bach: Toccatas Vol. 2, BWV 911 & 914-916 - Gould Remastered

Bach: Toccatas Vol. 2, BWV 911 & 914-916 - Gould Remastered

Glenn Gould

Nghệ sĩ tương tự

Myra Hess

Myra Hess

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận