Menu Sliding Logo App Search

Bài hát Gjan (8)

Tabletė

Tabletė

Gjan

Confidence

Confidence

Gjan

One More Drink

One More Drink

Gjan

Nobody Around

Nobody Around

Gjan

Now You

Now You

Gjan

Need Your Love

Need Your Love

Gjan

Album Gjan (8)

Tabletė (Single)

Tabletė (Single)

Gjan

Confidence (Single)

Confidence (Single)

Gjan

One More Drink

One More Drink

Gjan

Nobody Around

Nobody Around

Gjan

Now You

Now You

Gjan

Need Your Love

Need Your Love

Gjan

MV Gjan (5)

One More Drink

One More Drink

Gjan

Now You

Now You

Gjan

Need Your Love

Need Your Love

Gjan

Tattoo

Tattoo

Gjan

Not Afraid

Not Afraid

Gjan

Nghệ sĩ tương tự

Taylor Swift

Taylor Swift

quan tâm

The Chainsmokers

The Chainsmokers

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận