Menu Sliding Logo App Search

Georges Prêtre

0 quan tâm

Georges Prêtre sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Pháp, học tập tại học viện Paris. 29 tuổi tiến hành các buổi hòa nhạc Vienna Philharmonic Orchestra. Chỉ huy của opera 1959 Planck "The Sound of mankind," trở thành tác phẩm nổi tiếng, phục vụ như là buổi ra mắt của nhiều công trình hiện đại. Năm 1966 ông...

Xem tiểu sử

Album Georges Prêtre (6)

Puccini - Tosca CD 2 (No. 2)

Puccini - Tosca CD 2 (No. 2)

Georges Prêtre,Maria Callas,La Chorale Des Enfants De L'Opera De Paris

Puccini - Tosca CD 2 (No. 1)

Puccini - Tosca CD 2 (No. 1)

Georges Prêtre,Maria Callas,La Chorale Des Enfants De L'Opera De Paris

Puccini - Tosca CD 1

Puccini - Tosca CD 1

Georges Prêtre,Maria Callas,La Chorale Des Enfants De L'Opera De Paris

Gustave charpentier - Louise Disc 3

Gustave charpentier - Louise Disc 3

Georges Prêtre,New Philharmonia Orchestra

Gustave charpentier - Louise Disc 2

Gustave charpentier - Louise Disc 2

Georges Prêtre,New Philharmonia Orchestra

Gustave charpentier - Louise Disc 1

Gustave charpentier - Louise Disc 1

Georges Prêtre,New Philharmonia Orchestra

BÌNH LUẬN

Bình luận