Menu Sliding Logo App Search

Fritz Wunderlich

0 quan tâm

Friedrich "Fritz" Karl Otto Wunderlich (26 tháng 10, 1930 - ngày 17 tháng 9 năm 1966) là người Đức. Mẹ ông là một nghệ sĩ vĩ cầm và cha của ông là thành viên của một dàn đồng ca-master. Theo khẳng định của hàng xóm và người qua đường_những người đã chứng kiến những món quà âm nhạc của mình và giọng ca hay, Wunderlich...

Xem tiểu sử

Album Fritz Wunderlich (39)

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 20 (No. 2)

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 20 (No. 2)

Fritz Wunderlich

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 20 (No. 1)

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 20 (No. 1)

Fritz Wunderlich

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 19

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 19

Fritz Wunderlich

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 18 (No. 2)

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 18 (No. 2)

Fritz Wunderlich

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 18 (No. 1)

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 18 (No. 1)

Fritz Wunderlich

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 17 (No. 2)

Fritz Wunderlich - Complete Studio Recordings On Deutsche Grammophon CD 17 (No. 2)

Fritz Wunderlich

BÌNH LUẬN

Bình luận