Menu Sliding Logo App Search

Fritz Reiner

2 quan tâm

Reiner được sinh ra ở Budapest , Hungary trong một gia đình Do Thái. Reiner theo đuổi việc học piano, sư phạm piano và sáng tác tại Học viện Franz Liszt .Ông trở thành một công dân nhập tịch vào năm 1928, sau đó bắt đầu giảng dạy tại Học viện Curtis ở Philadelphia, Pennsylvania , nơi mà học trò của ông bao gồm Leonard...

Xem tiểu sử

Bài hát Fritz Reiner (500)

Beethoven Symphony No. 7 - III. Allegro Con Brio (Beginning)

Beethoven Symphony No. 7 - III. Allegro Con Brio (Beginning)

Fritz Reiner, Various Artists

Fritz Reiner Discusses Beethoven Symphony No.7

Fritz Reiner Discusses Beethoven Symphony No.7

Fritz Reiner, Various Artists

Smith The Star-Spangled Banner

Smith The Star-Spangled Banner

Fritz Reiner, Various Artists

Bach Concerto For Harpsichord And Strings No.5 - III. Presto

Bach Concerto For Harpsichord And Strings No.5 - III. Presto

Fritz Reiner, Various Artists

Bach Concerto For Harpsichord And Strings No.5 - II. Largo

Bach Concerto For Harpsichord And Strings No.5 - II. Largo

Fritz Reiner, Various Artists

Bach Concerto For Harpsichord And Strings No.5 - I. Allegro

Bach Concerto For Harpsichord And Strings No.5 - I. Allegro

Fritz Reiner, Various Artists

Album Fritz Reiner (80)

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 63

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 63

Fritz Reiner, Various Artists

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 62

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 62

Fritz Reiner, Various Artists

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 61

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 61

Fritz Reiner, Various Artists

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 60

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 60

Fritz Reiner, Various Artists

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 59

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 59

Fritz Reiner, Various Artists

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 58

Fritz Reiner - The Complete RCA Album Collection CD 58

Fritz Reiner, Various Artists

Nghệ sĩ tương tự

John Williams (guitar)

John Williams (guitar)

quan tâm

Eduardo Paniagua

Eduardo Paniagua

quan tâm

Nicanor Zabaleta

Nicanor Zabaleta

quan tâm

Marisa Robles

Marisa Robles

quan tâm

Iona Brown

Iona Brown

quan tâm

Pablo Casals

Pablo Casals

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận