Menu Sliding Logo App Search

Franz Ferdinand

5 quan tâm

Nhóm được thành lập năm 2002 với các thành viên:
-Alex Kapranos
-Nicholas McCarthy
-Robert Hardy
-Paul Thomson

Xem tiểu sử

Bài hát Franz Ferdinand (157)

If I Can't Have You Then Nobody Can

If I Can't Have You Then Nobody Can

Franz Ferdinand

Feeling Kind of Anxious (Ulysses Dub Mix)

Feeling Kind of Anxious (Ulysses Dub Mix)

Franz Ferdinand

No You Girls (Album Version)

No You Girls (Album Version)

Franz Ferdinand

No You Girls (Vince Clarke Remix)

No You Girls (Vince Clarke Remix)

Franz Ferdinand

No You Girls (Noze Remix)

No You Girls (Noze Remix)

Franz Ferdinand

No You Girls (John Disco Reversion - Original Vox)

No You Girls (John Disco Reversion - Original Vox)

Franz Ferdinand

Album Franz Ferdinand (22)

Blood: Franz Ferdinand

Blood: Franz Ferdinand

Franz Ferdinand

No You Girls

No You Girls

Franz Ferdinand

Remixes

Remixes

Franz Ferdinand

Take Me Out

Take Me Out

Franz Ferdinand

Glimpse Of Love (Version)

Glimpse Of Love (Version)

Franz Ferdinand

Always Ascending (Remixes)

Always Ascending (Remixes)

Franz Ferdinand

MV Franz Ferdinand (37)

Feel The Love Go

Feel The Love Go

Franz Ferdinand

Always Ascending

Always Ascending

Franz Ferdinand

Love And Destroy (Right Notes, Right Words, Wrong Order)

Love And Destroy (Right Notes, Right Words, Wrong Order)

Franz Ferdinand

Love Illumination (Live On Letterman)

Love Illumination (Live On Letterman)

Franz Ferdinand

Love Illumination (Right Notes, Right Words, Wrong Order)

Love Illumination (Right Notes, Right Words, Wrong Order)

Franz Ferdinand

No You Girls (Live on Letterman)

No You Girls (Live on Letterman)

Franz Ferdinand

Nghệ sĩ tương tự

Shayne Ward

Shayne Ward

quan tâm

Lady Gaga

Lady Gaga

quan tâm

Katy Perry

Katy Perry

quan tâm

Miley Cyrus

Miley Cyrus

quan tâm

Linkin Park

Linkin Park

quan tâm

Alvaro Soler

Alvaro Soler

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận