Menu Sliding Logo App Search

Final Band

54 quan tâm

TIỂU SỬ Final Band

Nhóm Final được thành lập chính thức vào ngày 01.01.2018 trực thuộc THE KING ENTERTAINMENT Nhóm bao gồm 04 thành viên chính thức : - BIN ( Trần Thành Tâm ) ( Leader ) - HENRY ( Đinh An Khang ) - TOM ( Trần Tiến Toàn ) - JACK ( Nguyễn Hữu Huỳnh )