Menu Sliding Logo App Search

Eugene Ormandy

0 quan tâm

Eugene Ormandy (18 tháng 11 1899 - 12 tháng 3 1985) là một dây dẫn và nghệ sĩ violin sinh ra ở Hungary.

Xem tiểu sử

Bài hát Eugene Ormandy (328)

The Blue Danube

The Blue Danube

Eugene Ormandy

Vienna Blood, Op. 354

Vienna Blood, Op. 354

Eugene Ormandy

Emperor Waltz, Op. 437

Emperor Waltz, Op. 437

Eugene Ormandy

Treasure Waltz, Op.418

Treasure Waltz, Op.418

Eugene Ormandy

Where the Citrons Bloom, Op. 364

Where the Citrons Bloom, Op. 364

Eugene Ormandy, The Philadelphia Orchestra

Morning Papers, Op. 279

Morning Papers, Op. 279

Eugene Ormandy, The Philadelphia Orchestra

Album Eugene Ormandy (42)

Strauss Waltzes: Basic 100 Volume 6

Strauss Waltzes: Basic 100 Volume 6

Eugene Ormandy

Strauss: Wiener Walzer

Strauss: Wiener Walzer

Eugene Ormandy

Strauss: Valses Et Polkas

Strauss: Valses Et Polkas

Eugene Ormandy

Johann Strauss II: Waltzes & Polkas

Johann Strauss II: Waltzes & Polkas

Eugene Ormandy

Baroque Masterpieces CD 33 - Handel Messiah

Baroque Masterpieces CD 33 - Handel Messiah

Eugene Ormandy, Philadelphia Orchestra

Chopin - Piano Concertos Nos. 1

Chopin - Piano Concertos Nos. 1

Emil Gilels,Andrew Watt,Eugene Ormandy

BÌNH LUẬN

Bình luận