Menu Sliding Logo App Search

Empty Spaces

7 quan tâm

Empty Spaces được thành lập vào ngày 24 tháng 2 năm 2013 tại Hà Nội. Cái tên Empty Spaces đơn giản là tên một bài hát của thần tượng chung của cả nhóm, và cũng là mấu chốt để ban nhạc được thành lập. Các thành viên ban đầu bao gồm: Cường Lê, Vũ Trọng Thế, Ngô Lê Dũng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Tiến Hiệp. Sau...

Xem tiểu sử

Bài hát Empty Spaces (7)

Một Cuộc Sống Khác

Một Cuộc Sống Khác

Empty Spaces

Xẩm Ngược Đời

Xẩm Ngược Đời

Empty Spaces

Album Empty Spaces (1)

Tiến Hóa

Tiến Hóa

Empty Spaces

MV Empty Spaces (1)

Một Cuộc Sống Khác

Một Cuộc Sống Khác

Empty Spaces

Nghệ sĩ tương tự

Ngọt

Ngọt

quan tâm

Andree

Andree

quan tâm

Trung Quang

Trung Quang

quan tâm

Bích Phương

Bích Phương

quan tâm

Như Hexi

Như Hexi

quan tâm

Quang Dũng

Quang Dũng

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận