Menu Sliding Logo App Search

Emanuel Ax

4 quan tâm

Emanuel Ax sinh ngày 08 tháng 6 năm 1949, là một nghệ sĩ piano cổ điển. Ông hiện là giảng viên của trường Juilliard . Emanuel Ax được xem là một trong những nghệ sĩ piano vĩ đại nhất của thế kỷ 21

Xem tiểu sử

Bài hát Emanuel Ax (75)

Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20

Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20

Emanuel Ax

Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op. 31

Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op. 31

Emanuel Ax

Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, Op. 39

Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, Op. 39

Emanuel Ax

Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54

Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54

Emanuel Ax

Mazurkas, Op. 6: No. 2 in C-Sharp Minor

Mazurkas, Op. 6: No. 2 in C-Sharp Minor

Emanuel Ax

Mazurkas, Op. 24: No. 2 in C Major

Mazurkas, Op. 24: No. 2 in C Major

Emanuel Ax

Album Emanuel Ax (10)

East West - Music from the Motion Picture

East West - Music from the Motion Picture

Emanuel Ax,Bulgarian Symphony Orchestra,James Shearman

Chopin: Scherzos & Mazurkas

Chopin: Scherzos & Mazurkas

Emanuel Ax

Haydn - Piano Sonatas 33, 38, 58 & 60

Haydn - Piano Sonatas 33, 38, 58 & 60

Emanuel Ax

Haydn Piano Sonatas NOS. 29, 31, 34, 35, 49

Haydn Piano Sonatas NOS. 29, 31, 34, 35, 49

Emanuel Ax

Brahms - The Piano Quartets, Opp. 25, 26 & 60 CD 2

Brahms - The Piano Quartets, Opp. 25, 26 & 60 CD 2

Isaac Stern,Emanuel Ax,Yo-Yo Ma

Brahms - The Piano Quartets, Opp. 25, 26 & 60 CD 1

Brahms - The Piano Quartets, Opp. 25, 26 & 60 CD 1

Emanuel Ax,Isaac Stern,Yo-Yo Ma

Nghệ sĩ tương tự

Terry Oldfield

Terry Oldfield

quan tâm

Jonas Kaufmann

Jonas Kaufmann

quan tâm

Yuhki Kuramoto

Yuhki Kuramoto

quan tâm

Czech Philharmonic Orchestra

Czech Philharmonic Orchestra

quan tâm

Antal Doráti

Antal Doráti

quan tâm

Philharmonia Hungarica

Philharmonia Hungarica

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận