Menu Sliding Logo App Search

Ella (S.H.E)

40 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 陳嘉樺

Xem tiểu sử

Bài hát Ella (S.H.E) (44)

Con Rối / 傀 (Beat)

Con Rối / 傀 (Beat)

Ella (S.H.E)

Con Rối / 傀

Con Rối / 傀

Ella (S.H.E)

Me Vs. Me / 浑身是劲 (Live)

Me Vs. Me / 浑身是劲 (Live)

Ella (S.H.E)

别 /Đừng

别 /Đừng

Ella (S.H.E)

真的我 / Tôi Thật Sự

真的我 / Tôi Thật Sự

Ella (S.H.E)

后来 / Sau Này

后来 / Sau Này

Ella (S.H.E)

Album Ella (S.H.E) (6)

Con Rối / 傀

Con Rối / 傀

Ella (S.H.E)

Why Not

Why Not

Ella (S.H.E)

谎言游戏 / Trò Chơi Nói Dối OST

谎言游戏 / Trò Chơi Nói Dối OST

Ella (S.H.E)

蔷蔷 / Tường Tường

蔷蔷 / Tường Tường

Ella (S.H.E)

我就是…Ella陈嘉桦/ Tôi Chính Là .... Ella Trần Gia Hoa (CD2)

我就是…Ella陈嘉桦/ Tôi Chính Là .... Ella Trần Gia Hoa (CD2)

Ella (S.H.E)

我就是…Ella陈嘉桦/ Tôi Chính Là .... Ella Trần Gia Hoa (CD1)

我就是…Ella陈嘉桦/ Tôi Chính Là .... Ella Trần Gia Hoa (CD1)

Ella (S.H.E)

MV Ella (S.H.E) (16)

30啊 / 30 À

30啊 / 30 À

Ella (S.H.E)

情书 / Thư Tình

情书 / Thư Tình

Ella (S.H.E)

想念自己 / Nhớ Chính Mình

想念自己 / Nhớ Chính Mình

Ella (S.H.E)

浪费眼泪 / Nước Mắt Lãng Phí

浪费眼泪 / Nước Mắt Lãng Phí

Ella (S.H.E)

差一点 / Thiếu Chút Nữa

差一点 / Thiếu Chút Nữa

Ella (S.H.E)

信爱成瘾 / Tin Yêu Hóa Bệnh

信爱成瘾 / Tin Yêu Hóa Bệnh

Ella (S.H.E)

Nghệ sĩ tương tự

S.H.E

S.H.E

quan tâm

TFBoys

TFBoys

quan tâm

Viêm Á Luân

Viêm Á Luân

quan tâm

Hoa Thần Vũ

Hoa Thần Vũ

quan tâm

Tiết Chi Khiêm

Tiết Chi Khiêm

quan tâm

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận