Menu Sliding Logo App Search

Dương Tông Vĩ

120 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 杨宗纬 Tên Tiếng Anh: Aska Yang

Xem tiểu sử

Bài hát Dương Tông Vĩ (44)

Ngôi Sao / 星

Ngôi Sao / 星

Dương Tông Vĩ

Quân Vương Và Hành Khất / 国王与乞丐

Quân Vương Và Hành Khất / 国王与乞丐

Hoa Thần Vũ, Dương Tông Vĩ

一次就好 / Một Lần Là Tốt Rồi

一次就好 / Một Lần Là Tốt Rồi

Dương Tông Vĩ

真相禁区 / Chân Tướng Cấm Khu

真相禁区 / Chân Tướng Cấm Khu

Dương Tông Vĩ

Album Dương Tông Vĩ (2)

初.爱 / Chu . Ai / Yêu Thủa Ban Đầu

初.爱 / Chu . Ai / Yêu Thủa Ban Đầu

Dương Tông Vĩ

鸽子/ Pigeon

鸽子/ Pigeon

Dương Tông Vĩ

MV Dương Tông Vĩ (16)

国王与乞丐 / Nhà Vua Và Kẻ Ăn Mày

国王与乞丐 / Nhà Vua Và Kẻ Ăn Mày

Hoa Thần Vũ, Dương Tông Vĩ

真相禁区 / Chân Tướng Cấm Khu

真相禁区 / Chân Tướng Cấm Khu

Dương Tông Vĩ

一次就好 / Một Lần Là Tốt Rồi

一次就好 / Một Lần Là Tốt Rồi

Dương Tông Vĩ

初爱 / Tình Yêu Đầu

初爱 / Tình Yêu Đầu

Dương Tông Vĩ

Nghệ sĩ tương tự

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

Trương Bích Thần

Trương Bích Thần

quan tâm

Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như

quan tâm

Triệu Vy

Triệu Vy

quan tâm

Trương Kiệt

Trương Kiệt

quan tâm

Dương Thừa Lâm

Dương Thừa Lâm

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận