Menu Sliding Logo App Search

Dương Nãi Văn

9 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 楊乃文 (phồn), 杨乃文(giản) Tên Tiếng Anh: Faith Yang

Xem tiểu sử

Bài hát Dương Nãi Văn (80)

Lãng Lí Du / 浪里游 (Live)

Lãng Lí Du / 浪里游 (Live)

Dương Nãi Văn

Nữ Tước / 女爵 (Live)

Nữ Tước / 女爵 (Live)

Dương Nãi Văn

证据/ Chứng Cứ

证据/ Chứng Cứ

Dương Nãi Văn

太骄傲/ Quá Kiêu Ngạo

太骄傲/ Quá Kiêu Ngạo

Dương Nãi Văn

Album Dương Nãi Văn (7)

第一张精选/ Tuyển Chọn Đĩa Thứ Nhất (CD2)

第一张精选/ Tuyển Chọn Đĩa Thứ Nhất (CD2)

Dương Nãi Văn

第一张精选/ Tuyển Chọn Đĩa Thứ Nhất (CD1)

第一张精选/ Tuyển Chọn Đĩa Thứ Nhất (CD1)

Dương Nãi Văn

我自选 选自我/ Self-Slected

我自选 选自我/ Self-Slected

Dương Nãi Văn

应该/ Đáng Lẽ

应该/ Đáng Lẽ

Dương Nãi Văn

女爵/ Nữ Tước

女爵/ Nữ Tước

Dương Nãi Văn

Silence

Silence

Dương Nãi Văn

MV Dương Nãi Văn (2)

我從來不懂你的幽默 / Em trước Giờ Đều Không Hiểu Được Sự Hài Hước Của Anh

我從來不懂你的幽默 / Em trước Giờ Đều Không Hiểu Được Sự Hài Hước Của Anh

Dương Nãi Văn

靜止 / Im Lặng Chấm Dứt

靜止 / Im Lặng Chấm Dứt

Dương Nãi Văn

Nghệ sĩ tương tự

F4

F4

quan tâm

Trần Thụy

Trần Thụy

quan tâm

Hàn Hồng

Hàn Hồng

quan tâm

Kim Hải Tâm

Kim Hải Tâm

quan tâm

Trương Học Hữu

Trương Học Hữu

quan tâm

Trương Thiều Hàm

Trương Thiều Hàm

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận