Menu Sliding Logo App Search

Dương Khôn

244 quan tâm

Tên Tiếng Hoa: 杨坤 Tên Tiếng Anh: Yang Kun

Xem tiểu sử

Bài hát Dương Khôn (98)

I Love You (Live)

I Love You (Live)

Dương Khôn

Love Is Over (Live)

Love Is Over (Live)

Dương Khôn

Gặp Nhau Ở Giao Lộ Phía Trước / 下個,路口,見 (Live)

Gặp Nhau Ở Giao Lộ Phía Trước / 下個,路口,見 (Live)

Dương Khôn

Có Chết Nhất Định Phải Chết Trong Tay Nàng /  要死就一定要死在你手裡 (Live)

Có Chết Nhất Định Phải Chết Trong Tay Nàng / 要死就一定要死在你手裡 (Live)

Dương Khôn

Tôi Ngày Càng Cô Đơn Hơn Trước / 我比從前更寂寞 (Live)

Tôi Ngày Càng Cô Đơn Hơn Trước / 我比從前更寂寞 (Live)

Dương Khôn

Đáp Án / 答案

Đáp Án / 答案

Dương Khôn, Quách Thái Khiết

Album Dương Khôn (9)

不息之河 / Dòng Sông Bất Tử

不息之河 / Dòng Sông Bất Tử

Dương Khôn

今夜二十岁 / Đêm Nay Hai Mươi Tuổi

今夜二十岁 / Đêm Nay Hai Mươi Tuổi

Dương Khôn

真的很在乎/ Thật Sự Rất Quan Tâm

真的很在乎/ Thật Sự Rất Quan Tâm

Dương Khôn

杨坤/ Dương Khôn

杨坤/ Dương Khôn

Dương Khôn

那一天/ Ngày Đó

那一天/ Ngày Đó

Dương Khôn

牧马人/ Người Chăn Ngựa

牧马人/ Người Chăn Ngựa

Dương Khôn

MV Dương Khôn (5)

不息之河 / Dòng Sông Bất Tử

不息之河 / Dòng Sông Bất Tử

Dương Khôn

今夜二十岁 / Đêm Nay Hai Mươi Tuổi

今夜二十岁 / Đêm Nay Hai Mươi Tuổi

Dương Khôn

快枪手 / Nhanh Tay Súng

快枪手 / Nhanh Tay Súng

Dương Khôn

生命像块石头 / Sinh Mệnh Như Một Hòn Đá

生命像块石头 / Sinh Mệnh Như Một Hòn Đá

Dương Khôn

我没你想的那么坚强 / Tôi Không Mạnh Mẽ Như Em Nghĩ

我没你想的那么坚强 / Tôi Không Mạnh Mẽ Như Em Nghĩ

Dương Khôn

Nghệ sĩ tương tự

Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân

quan tâm

Uông Phong

Uông Phong

quan tâm

Hoa Thần Vũ

Hoa Thần Vũ

quan tâm

Lâm Tuấn Kiệt

Lâm Tuấn Kiệt

quan tâm

Đổng Trinh

Đổng Trinh

quan tâm

Na Anh

Na Anh

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận