Menu Sliding Logo App Search

Đặng Tử Kỳ

1,161 quan tâm

Album Đặng Tử Kỳ (38)

Hoa Trong Đá / 岩石里的花 (Single)

Hoa Trong Đá / 岩石里的花 (Single)

Đặng Tử Kỳ

Hồi Ức Đồng Hồ Cát / 回忆的沙漏

Hồi Ức Đồng Hồ Cát / 回忆的沙漏

Đặng Tử Kỳ

Quả Táo Độc / 毒苹果

Quả Táo Độc / 毒苹果

Đặng Tử Kỳ

Ngày Một Đêm / 那一夜

Ngày Một Đêm / 那一夜

Đặng Tử Kỳ

Ái Như Ý / 爱如意 (阿修罗; Asura OST)

Ái Như Ý / 爱如意 (阿修罗; Asura OST)

Đặng Tử Kỳ

Một Đồng Thoại Khác / 另一个童话 EP

Một Đồng Thoại Khác / 另一个童话 EP

Đặng Tử Kỳ

Trang 1 / 7