Menu Sliding Logo App Search

Cung Lâm Na

168 quan tâm

Tên tiếng hoa: 龚琳娜 Tên tiếng Anh: Gong Linna Sinh ra ở tỉnh Quý Châu, thành phố Quý Dương Constellation: Leo Hôn nhân: Kết hôn

Xem tiểu sử

Bài hát Cung Lâm Na (14)

小表妹/ Xiao Biao Mei

小表妹/ Xiao Biao Mei

Cung Lâm Na

走西口/ Zou Xi Kou

走西口/ Zou Xi Kou

Cung Lâm Na

水彩/ Màu Nước

水彩/ Màu Nước

Cung Lâm Na

故鄉的奶奶/ Grandma’ Homeplace

故鄉的奶奶/ Grandma’ Homeplace

Cung Lâm Na

在森林裡/ Zai Sen Lin Li

在森林裡/ Zai Sen Lin Li

Cung Lâm Na

山中問答/ Shan Zhong Wen Da

山中問答/ Shan Zhong Wen Da

Cung Lâm Na

Album Cung Lâm Na (1)

自由鸟/ Zi You Niao

自由鸟/ Zi You Niao

Cung Lâm Na

Nghệ sĩ tương tự

TFBoys

TFBoys

quan tâm

Đặng Lệ Quân

Đặng Lệ Quân

quan tâm

Trương Học Hữu

Trương Học Hữu

quan tâm

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận