Menu Sliding Logo App Search

City Of Birmingham Symphony Orchestra

1 quan tâm

City Of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) là một dàn nhạc của Anh có trụ sở tại Birmingham , Anh. Các giám đốc điều hành của Dàn nhạc hiện nay, được bổ nhiệm vào năm 1999, là Stephen Maddock. Từ năm 2008, giám đốc âm nhạc của CBSO là Andris Nelson .

Xem tiểu sử

Bài hát City Of Birmingham Symphony Orchestra (105)

Piano Concerto No.4 In G Minor, Op40, III. Allegro Vivace

Piano Concerto No.4 In G Minor, Op40, III. Allegro Vivace

Nhiều nghệ sĩ

Piano Concerto No.4 In G Minor, Op40, II. Largo

Piano Concerto No.4 In G Minor, Op40, II. Largo

Nhiều nghệ sĩ

Piano Concerto No.4 In G Minor, Op40, I. Allegro Vivace (Alla Breve)

Piano Concerto No.4 In G Minor, Op40, I. Allegro Vivace (Alla Breve)

Nhiều nghệ sĩ

Piano Concerto No.2 In C Minor, Op18, III, Allegro Scherzando

Piano Concerto No.2 In C Minor, Op18, III, Allegro Scherzando

Nhiều nghệ sĩ

Piano Concerto No.2 In C Minor, Op18, II. Adagio Sostenuto

Piano Concerto No.2 In C Minor, Op18, II. Adagio Sostenuto

Nhiều nghệ sĩ

Piano Concerto No.2 In C Minor, Op18, I. Moderato

Piano Concerto No.2 In C Minor, Op18, I. Moderato

Nhiều nghệ sĩ

Album City Of Birmingham Symphony Orchestra (13)

Rachmaninov - Piano Concertos Nos. 1 & 3 CD 2

Rachmaninov - Piano Concertos Nos. 1 & 3 CD 2

Nikolai Lugansky,Sakari Oramo,City Of Birmingham Symphony Orchestra

Rachmaninov - Piano Concertos Nos. 1 & 3 CD 1

Rachmaninov - Piano Concertos Nos. 1 & 3 CD 1

Nikolai Lugansky,Sakari Oramo,City Of Birmingham Symphony Orchestra

Stravinsky - The Rite Of Spring; Petrushka; The Firebird; Apollo CD 2 (No. 3)

Stravinsky - The Rite Of Spring; Petrushka; The Firebird; Apollo CD 2 (No. 3)

Simon Rattle,City Of Birmingham Symphony Orchestra

Stravinsky - The Rite Of Spring; Petrushka; The Firebird; Apollo CD 2 (No. 2)

Stravinsky - The Rite Of Spring; Petrushka; The Firebird; Apollo CD 2 (No. 2)

Simon Rattle,City Of Birmingham Symphony Orchestra

Stravinsky - The Rite Of Spring; Petrushka; The Firebird; Apollo CD 2 (No. 1)

Stravinsky - The Rite Of Spring; Petrushka; The Firebird; Apollo CD 2 (No. 1)

Simon Rattle,City Of Birmingham Symphony Orchestra

Stravinsky - The Rite Of Spring; Petrushka; The Firebird; Apollo CD 1 (No. 2)

Stravinsky - The Rite Of Spring; Petrushka; The Firebird; Apollo CD 1 (No. 2)

Simon Rattle,City Of Birmingham Symphony Orchestra

Nghệ sĩ tương tự

Mozart

Mozart

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận