Menu Sliding Logo App Search

Châu Truyền Hùng

54 quan tâm

Bài hát Châu Truyền Hùng (235)

上古之诺 / Thượng Cổ Chi Nặc

上古之诺 / Thượng Cổ Chi Nặc

Châu Truyền Hùng

黛芬妮的异想世界 / Thế Giới Dị Tưởng Của Stefanie

黛芬妮的异想世界 / Thế Giới Dị Tưởng Của Stefanie

Châu Truyền Hùng

盆栽 / Chậu Cây

盆栽 / Chậu Cây

Châu Truyền Hùng

满院落叶 / Lá Rụng Đầy Sân

满院落叶 / Lá Rụng Đầy Sân

Châu Truyền Hùng

琵琶乱弹 / Tì Bà Loạn Đạn

琵琶乱弹 / Tì Bà Loạn Đạn

Châu Truyền Hùng

坐看云起时 / Ngồi Nhìn Mây Trôi

坐看云起时 / Ngồi Nhìn Mây Trôi

Châu Truyền Hùng

Album Châu Truyền Hùng (22)

Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Truyền Hùng

Những Bài Hát Hay Nhất Của Châu Truyền Hùng

Châu Truyền Hùng

时不知归 / Thời Gian Không Biết Quay Lại

时不知归 / Thời Gian Không Biết Quay Lại

Châu Truyền Hùng

打扰爱情/ Làm Phiền Tình Yêu

打扰爱情/ Làm Phiền Tình Yêu

Châu Truyền Hùng

心出发/ Xuất Phát Từ Tim

心出发/ Xuất Phát Từ Tim

Châu Truyền Hùng

微凉的记忆/ Peu De Mémoire

微凉的记忆/ Peu De Mémoire

Châu Truyền Hùng

Dubbing (CD2)

Dubbing (CD2)

Châu Truyền Hùng

MV Châu Truyền Hùng (3)

时不知归 / Thời Gian Không Biết Quay Lại

时不知归 / Thời Gian Không Biết Quay Lại

Châu Truyền Hùng

樱吹雪 / Anh Đào Thổi Tuyết

樱吹雪 / Anh Đào Thổi Tuyết

Châu Truyền Hùng

再见北极雪 / Tạm Biệt Băng Bắc Cực

再见北极雪 / Tạm Biệt Băng Bắc Cực

Trần Tuệ Lâm, Châu Truyền Hùng

Nghệ sĩ tương tự

Trương Học Hữu

Trương Học Hữu

quan tâm

Hàn Hồng

Hàn Hồng

quan tâm

Đồng Lệ

Đồng Lệ

quan tâm

Phụng Hoàng Truyền Kỳ

Phụng Hoàng Truyền Kỳ

quan tâm

Hồ Ngạn Bân

Hồ Ngạn Bân

quan tâm

Lâm Nhất Phong

Lâm Nhất Phong

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận