Menu Sliding Logo App Search

Casting Crowns

24 quan tâm

Nhóm được thành lập năm 199 với các thành viên :-Mark Hall (lead vocals)-Juan DeVevo (lead guitar)-Hector Cervantes (rhythm guitar)-Melodee DeVevo (violin, backing vocals)-Megan Garrett (piano)-Chris Huffman (bass guitar)-Brian Scoggin (drums)Casting Crowns đạt  một giải thưởng Grammy và giành giải thưởng Dove Contemporary...

Xem tiểu sử

Bài hát Casting Crowns (171)

His Eye Is on the Sparrow

His Eye Is on the Sparrow

Casting Crowns

Gloria/Angels We Have Heard on High

Gloria/Angels We Have Heard on High

Casting Crowns

It's Finally Christmas

It's Finally Christmas

Casting Crowns

Make Room (feat. Matt Maher)

Make Room (feat. Matt Maher)

Casting Crowns, Matt Maher

Album Casting Crowns (16)

It's Finally Christmas - EP

It's Finally Christmas - EP

Casting Crowns

Only Jesus

Only Jesus

Casting Crowns

Glorious Day: Hymns of Faith

Glorious Day: Hymns of Faith

Casting Crowns

It’s Finally Christmas (EP)

It’s Finally Christmas (EP)

Casting Crowns

The Very Next Thing

The Very Next Thing

Casting Crowns

A Live Worship Experience

A Live Worship Experience

Casting Crowns

MV Casting Crowns (24)

Nobody (Official Music Video)

Nobody (Official Music Video)

Casting Crowns, Matthew West

Home, Only Jesus Visual Album: Part 11 (Conclusion)

Home, Only Jesus Visual Album: Part 11 (Conclusion)

Casting Crowns

Start Right Here, Only Jesus Visual Album: Part 10

Start Right Here, Only Jesus Visual Album: Part 10

Casting Crowns

The Change in Me, Only Jesus Visual Album: Part 9

The Change in Me, Only Jesus Visual Album: Part 9

Casting Crowns

Even When You're Running, Only Jesus Visual Album: Part 8

Even When You're Running, Only Jesus Visual Album: Part 8

Casting Crowns

In the Hands of the Potter, Only Jesus Visual Album: Part 7

In the Hands of the Potter, Only Jesus Visual Album: Part 7

Casting Crowns

Nghệ sĩ tương tự

Danny Gokey

Danny Gokey

quan tâm

Björk

Björk

quan tâm

Birgit Schuurman

Birgit Schuurman

quan tâm

Joey + Rory

Joey + Rory

quan tâm

Alan Walker

Alan Walker

quan tâm

Linkin Park

Linkin Park

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận