Menu Sliding Logo App Search

Captain Beefheart

0 quan tâm

Don Van Vliet (sinh ngày 15 tháng 1 năm 1941) là một nhạc sĩ người Mỹ và nghệ sĩ .

Xem tiểu sử

Bài hát Captain Beefheart (280)

Clear Spot

Clear Spot

Captain Beefheart

Hobo-Ism

Hobo-Ism

Captain Beefheart

Album Captain Beefheart (23)

 Bat Chain Puller (Mix)

Bat Chain Puller (Mix)

Captain Beefheart

Trout Mask House Sessions (CD2)

Trout Mask House Sessions (CD2)

Captain Beefheart

Trout Mask House Sessions (CD1)

Trout Mask House Sessions (CD1)

Captain Beefheart

 Just Got Back From the City

Just Got Back From the City

Captain Beefheart

 Electricity

Electricity

Captain Beefheart

Captain Beefheart & His Magic Band Grow Fins (CD2)

Captain Beefheart & His Magic Band Grow Fins (CD2)

Captain Beefheart

BÌNH LUẬN

Bình luận