Menu Sliding Logo App Search

Bob Dylan

72 quan tâm

Bob Dylan ( Robert Allen Zimmerman, sinh ngày 24/5/1941) là một ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ và đã được một nhân vật lớn trong âm nhạc phổ biến trong sáu thập kỷ . Một số bài hát của ông như "Blowin' in the Wind" và "The Times They Are a-Changin'' trở thành ca cho các quyền dân sự và chống chiến tranh . lời nhạc của ông...

Xem tiểu sử

Bài hát Bob Dylan (500)

Tonight I'll be Staying Here With You (S.I.R. Studio Rehearsals)

Tonight I'll be Staying Here With You (S.I.R. Studio Rehearsals)

Bob Dylan

If You See Her, Say Hello (S.I.R. Studio Rehearsals)

If You See Her, Say Hello (S.I.R. Studio Rehearsals)

Bob Dylan

Easy and Slow (Seacrest Motel Rehearsals)

Easy and Slow (Seacrest Motel Rehearsals)

Bob Dylan

It Ain't Me, Babe (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Evening)

It Ain't Me, Babe (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Evening)

Bob Dylan

The Lonesome Death of Hattie Carroll (Live at Montreal Forum, Montreal, Quebec - December 1975)

The Lonesome Death of Hattie Carroll (Live at Montreal Forum, Montreal, Quebec - December 1975)

Bob Dylan

I Dreamed I Saw St. Augustine (Live at Montreal Forum, Montreal, Quebec - December 1975)

I Dreamed I Saw St. Augustine (Live at Montreal Forum, Montreal, Quebec - December 1975)

Bob Dylan

Album Bob Dylan (116)

The Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings (Sampler)

The Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings (Sampler)

Bob Dylan

One More Cup of Coffee (Valley Below) (Seacrest Motel Rehearsals)

One More Cup of Coffee (Valley Below) (Seacrest Motel Rehearsals)

Bob Dylan

Tell Tale Signs: The Bootleg Series Vol. 8

Tell Tale Signs: The Bootleg Series Vol. 8

Bob Dylan

The Bootleg Series, Vol. 5 - Bob Dylan Live 1975: The Rolling Thunder Revue

The Bootleg Series, Vol. 5 - Bob Dylan Live 1975: The Rolling Thunder Revue

Bob Dylan

Dylan (22 track Digital Only Version + Digital Booklet)

Dylan (22 track Digital Only Version + Digital Booklet)

Bob Dylan

The Essential Bob Dylan

The Essential Bob Dylan

Bob Dylan

MV Bob Dylan (103)

Knockin' on Heaven's Door (Live at Harvard Square Theatre, Cambridge, MA - November 1975 [Audio])

Knockin' on Heaven's Door (Live at Harvard Square Theatre, Cambridge, MA - November 1975 [Audio])

Bob Dylan

Just Like a Woman (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Evening [Audio])

Just Like a Woman (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Evening [Audio])

Bob Dylan

Sara (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Afternoon [Audio])

Sara (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Afternoon [Audio])

Bob Dylan

One More Cup of Coffee (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Evening [Audio])

One More Cup of Coffee (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Evening [Audio])

Bob Dylan

Hurricane (Live at Memorial Auditorium, Worcester, MA - November 1975 [Audio])

Hurricane (Live at Memorial Auditorium, Worcester, MA - November 1975 [Audio])

Bob Dylan

Oh, Sister (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Evening [Audio])

Oh, Sister (Live at Boston Music Hall, Boston, MA - November 21, 1975 - Evening [Audio])

Bob Dylan

Nghệ sĩ tương tự

The Beatles

The Beatles

quan tâm

Maroon 5

Maroon 5

quan tâm

Coldplay

Coldplay

quan tâm

Westlife

Westlife

quan tâm

David Bowie

David Bowie

quan tâm

Bob Marley

Bob Marley

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận