Menu Sliding Logo App Search

Bavarian Radio Symphony Orchestra

0 quan tâm

Bavarian Radio Symphony Orchestra là dàn nhạc giao hưởng nổi tíêng của Đức được thành lập vào năm 1949 và đến nay vẫn hoạt động .

Xem tiểu sử

Bài hát Bavarian Radio Symphony Orchestra (408)

Piano Concerto No.2 In B Flat Major, Op.19 - 2. Adagio

Piano Concerto No.2 In B Flat Major, Op.19 - 2. Adagio

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

Piano Concerto No.1 In C Major, Op.15 - 3. Rondo (Allegro Scherzando)

Piano Concerto No.1 In C Major, Op.15 - 3. Rondo (Allegro Scherzando)

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

Piano Concerto No.1 In C Major, Op.15 - 2. Largo

Piano Concerto No.1 In C Major, Op.15 - 2. Largo

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

Album Bavarian Radio Symphony Orchestra (53)

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 42

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 42

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 41

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 41

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 40

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 40

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 39

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 39

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 38

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 38

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 37

Eugen Jochum - Complete Recordings On Deutsche Grammophon Vol. 1 Orchestral Works CD 37

Eugen Jochum, Bavarian Radio Symphony Orchestra

BÌNH LUẬN

Bình luận