Menu Sliding Logo App Search

Art Pepper

0 quan tâm

Art Pepper ( sinh ngày 1 tháng 09 năm 1925 - mất ngày 15 tháng 06 năm 1982),Arthur Edward Pepper, Jr là một nghệ sĩ saxophone alto Mỹ và clarinet.

Xem tiểu sử

Bài hát Art Pepper (500)

Spaghetti Fantasy (From The Subterraneans (M-G-M, 1960))

Spaghetti Fantasy (From The Subterraneans (M-G-M, 1960))

Nhiều nghệ sĩ

Alarm Clock (From The Subterraneans (M-G-M, 1960))

Alarm Clock (From The Subterraneans (M-G-M, 1960))

Nhiều nghệ sĩ

Things Are Looking Down (From The Subterraneans (M-G-M, 1960))

Things Are Looking Down (From The Subterraneans (M-G-M, 1960))

Nhiều nghệ sĩ

Bread And Wine (From The Subterraneans (M-G-M, 1960))

Bread And Wine (From The Subterraneans (M-G-M, 1960))

Nhiều nghệ sĩ

Album Art Pepper (58)

The Last Concert

The Last Concert

Art Pepper

Tokyo Encore

Tokyo Encore

Art Pepper

Laurie's Choice

Laurie's Choice

Art Pepper

Art in L.A (CD2)

Art in L.A (CD2)

Art Pepper

Art in L.A (CD1)

Art in L.A (CD1)

Art Pepper

Picture Of Heath

Picture Of Heath

Art Pepper

BÌNH LUẬN

Bình luận