Menu Sliding Logo App Search

Antonio Pappano

0 quan tâm

Antonio Pappano sinh năm 1959 là một nghệ sĩ dương cầm người Anh.

Xem tiểu sử

Album Antonio Pappano (18)

Prokofiev - Symphony Concerto, Cello Sonata

Prokofiev - Symphony Concerto, Cello Sonata

Han-Na Chang,Antonio Pappano,London Symphony Orchestra

Puccini - Tosca CD 2 (No. 3)

Puccini - Tosca CD 2 (No. 3)

Antonio Pappano,Royal Opera House Orchestra

Puccini - Tosca CD 2 (No. 2)

Puccini - Tosca CD 2 (No. 2)

Antonio Pappano,Royal Opera House Orchestra

Puccini - Tosca CD 2 (No. 1)

Puccini - Tosca CD 2 (No. 1)

Antonio Pappano,Royal Opera House Orchestra

Puccini - Tosca CD 1 (No. 1)

Puccini - Tosca CD 1 (No. 1)

Antonio Pappano,Royal Opera House Orchestra

Puccini - Tosca CD 1 (No. 2)

Puccini - Tosca CD 1 (No. 2)

Antonio Pappano,Royal Opera House Orchestra

BÌNH LUẬN

Bình luận