Menu Sliding Logo App Search

Anner Bylsma

1 quan tâm

Anner Bylsma ( 17 tháng hai năm 1934 ) là một nghệ sĩ cello người Hà Lan. Ông đã quan tâm đến âm nhạc từ rất sớm. Ông học với Carel van Leeuwen Boomkamp, ​​tại Nhạc viện Hoàng gia của The Hague và giành Prix d'xuất sắc trong năm 1957. Năm 1959, ông đã giành được giải nhất trong cuộc thi Pablo Casals ở Mexico . Sau...

Xem tiểu sử

Bài hát Anner Bylsma (417)

Concerto for Cello & Bassoon in E Minor, RV 409

Concerto for Cello & Bassoon in E Minor, RV 409

Nhiều nghệ sĩ

Concerto for Strings in G Minor, RV 157

Concerto for Strings in G Minor, RV 157

Tafelmusik, Anner Bylsma

Cello Concerto in D Major, RV 403

Cello Concerto in D Major, RV 403

Anner Bylsma, Tafelmusik

Concerto for Strings in G Minor, RV 152

Concerto for Strings in G Minor, RV 152

Nhiều nghệ sĩ

Cello Concerto in B Minor, RV 424

Cello Concerto in B Minor, RV 424

Anner Bylsma, Tafelmusik

Concerto for Strings in D Minor, RV 127

Concerto for Strings in D Minor, RV 127

Nhiều nghệ sĩ

Album Anner Bylsma (32)

Baroque Masterpieces CD 25 - Corelli Sonatas Op. 5 (No. 2)

Baroque Masterpieces CD 25 - Corelli Sonatas Op. 5 (No. 2)

Frans Brüggen, Anner Bylsma

Baroque Masterpieces CD 25 - Corelli Sonatas Op. 5 (No. 1)

Baroque Masterpieces CD 25 - Corelli Sonatas Op. 5 (No. 1)

Frans Brüggen, Anner Bylsma

Bach - Complete Sonatas & Partita For Transverse Flute And Alternative Instrumentations CD 2

Bach - Complete Sonatas & Partita For Transverse Flute And Alternative Instrumentations CD 2

Anner Bylsma,Frans Brüggen,Leonhardt Gustav

Bach - Complete Sonatas & Partita For Transverse Flute And Alternative Instrumentations CD 1

Bach - Complete Sonatas & Partita For Transverse Flute And Alternative Instrumentations CD 1

Anner Bylsma,Frans Brüggen,Leonhardt Gustav

Bach - Violoncello Piccolo

Bach - Violoncello Piccolo

Anner Bylsma

Vivaldi - Sonatas For Violoncello & Basso Continuo (No. 2)

Vivaldi - Sonatas For Violoncello & Basso Continuo (No. 2)

Anner Bylsma

BÌNH LUẬN

Bình luận