Menu Sliding Logo App Search

Là thành viên của Clazziquai, debut solo vào năm 2008 với album đầu tay

Alex-My vintage Romance, 2008

Xem tiểu sử

Bài hát Alex (93)

White Day

White Day

Alex

Hold Me

Hold Me

Alex

Hold Me (Instrumental)

Hold Me (Instrumental)

Alex

We Were Young

We Were Young

Nhiều nghệ sĩ

Small Commas

Small Commas

Alex

My Time Towards You (Inst.)

My Time Towards You (Inst.)

Alex

Album Alex (17)

White Day (Single)

White Day (Single)

Alex

I Am The Mother Too OST Part.2

I Am The Mother Too OST Part.2

Alex

Woman With A Suitcase OST Part.1

Woman With A Suitcase OST Part.1

Alex

Bubblegum OST Part.2

Bubblegum OST Part.2

Alex

Flirty Boy And Girl Part.2

Flirty Boy And Girl Part.2

Alex,Song Ji Eun

Mate OST Part.2

Mate OST Part.2

Alex

MV Alex (11)

Love Cells

Love Cells

Alex, Song Ji Eun

Very Heartbreaking Words

Very Heartbreaking Words

Alex, Jisun

White Winter

White Winter

Alex

Sweet Dream (Andante)

Sweet Dream (Andante)

Alex

Love Afternoon

Love Afternoon

Alex

If It's You

If It's You

Alex

Nghệ sĩ tương tự

TVXQ

TVXQ

quan tâm

2NE1

2NE1

quan tâm

2PM

2PM

quan tâm

2AM

2AM

quan tâm

CNBLUE

CNBLUE

quan tâm

Rain

Rain

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận