Menu Sliding Logo App Search

Alan Curtis

1 quan tâm

Alan Curtis là một nghệ sĩ đàn harpsichord.

Xem tiểu sử

Bài hát Alan Curtis (218)

Il Parnasso in festa, HWV 73: Già le furie vedo ancor

Il Parnasso in festa, HWV 73: Già le furie vedo ancor

Romina Basso, Alan Curtis

Il Parnasso in festa, HWV 73: Dopo d'aver perduto il caro bene (Accompagnato)

Il Parnasso in festa, HWV 73: Dopo d'aver perduto il caro bene (Accompagnato)

Christiane Karg, Alan Curtis

Il Parnasso in festa, HWV 73: Ho perso il caro bene

Il Parnasso in festa, HWV 73: Ho perso il caro bene

Christiane Karg, Alan Curtis

Semele, HWV 58: No, No, I'll Take No Less

Semele, HWV 58: No, No, I'll Take No Less

Christiane Karg, Alan Curtis

Hercules, HWV 60: Where Shall I Fly?

Hercules, HWV 60: Where Shall I Fly?

Romina Basso, Alan Curtis

Apollo e Dafne, HWV 122: Felicissima quest'alma

Apollo e Dafne, HWV 122: Felicissima quest'alma

Christiane Karg, Alan Curtis

Album Alan Curtis (11)

Vivaldi - Motezuma CD 3 (No. 2)

Vivaldi - Motezuma CD 3 (No. 2)

Alan Curtis,Il Complesso Barocco

Vivaldi - Motezuma CD 3 (No. 1)

Vivaldi - Motezuma CD 3 (No. 1)

Alan Curtis,Il Complesso Barocco

Vivaldi - Motezuma CD 2

Vivaldi - Motezuma CD 2

Alan Curtis,Il Complesso Barocco

Vivaldi - Motezuma CD 1 (No. 2)

Vivaldi - Motezuma CD 1 (No. 2)

Alan Curtis,Il Complesso Barocco

Vivaldi - Motezuma CD 1 (No. 1)

Vivaldi - Motezuma CD 1 (No. 1)

Alan Curtis,Il Complesso Barocco

Vivaldi - Catone In Utica CD 3

Vivaldi - Catone In Utica CD 3

Alan Curtis,Il Complesso Barocco

BÌNH LUẬN

Bình luận