Menu Sliding Logo App Search

Adam Fischer

0 quan tâm

Ádám Fischer (tên khai sinh tại Budapest ngày 09 Tháng Chín năm 1949) là một nhạc trưởng Hungary có nguồn gốc gia đình Do Thái. Ông là giám đốc âm nhạc chung của Áo-Hung Haydn Orchestra, mà ông đã thu âm những bản giao hưởng Haydn hoàn chỉnh cho các Nimbus label, bản ghi kỹ thuật số đầu tiên của chu kỳ. Ông cũng là...

Xem tiểu sử

Bài hát Adam Fischer (394)

Symphonie No. 104 In D ‘London’ – IV. Finale, Spiritoso

Symphonie No. 104 In D ‘London’ – IV. Finale, Spiritoso

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Symphonie No. 104 In D ‘London’ – III. Meuetto & Trio, Allegro

Symphonie No. 104 In D ‘London’ – III. Meuetto & Trio, Allegro

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Symphonie No. 104 In D ‘London’ – II. Andante

Symphonie No. 104 In D ‘London’ – II. Andante

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Symphonie No. 104 In D ‘London’ – I. Adagio – Allegro

Symphonie No. 104 In D ‘London’ – I. Adagio – Allegro

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Symphonie No. 103 In E Flat ‘Mit Dem Paukenwirbel’ (Drumroll) – IV. Finale, Allegro Con Spirito

Symphonie No. 103 In E Flat ‘Mit Dem Paukenwirbel’ (Drumroll) – IV. Finale, Allegro Con Spirito

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Symphonie No. 103 In E Flat ‘Mit Dem Paukenwirbel’ (Drumroll) – III. Menuet & Trio

Symphonie No. 103 In E Flat ‘Mit Dem Paukenwirbel’ (Drumroll) – III. Menuet & Trio

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Album Adam Fischer (37)

Haydn Edition CD 017 No.2

Haydn Edition CD 017 No.2

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Haydn Edition CD 009 No.2

Haydn Edition CD 009 No.2

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Haydn Edition CD 008 No.2

Haydn Edition CD 008 No.2

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Haydn Edition CD 007 No.2

Haydn Edition CD 007 No.2

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Haydn Edition CD 006 No.2

Haydn Edition CD 006 No.2

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

Haydn Edition CD 033

Haydn Edition CD 033

Adam Fischer,Austro-Hungarian Haydn Orchestra

BÌNH LUẬN

Bình luận