Menu Sliding Logo App Search

Nhóm được thành lập năm 1991 với các thành viên hiện tại:
-Davey Havok
-Adam Carson
-Hunter Burgan
-Jade Puget
Và các cựu thành viên:
-Mark Stopholese
-Geoff Kresge
-Vic Chalker

Xem tiểu sử

Album AFI (10)

Radio Session (Live)

Radio Session (Live)

AFI

Black Sails (EP)

Black Sails (EP)

AFI

All Hallow's (EP)

All Hallow's (EP)

AFI

A Fire Inside (EP)

A Fire Inside (EP)

AFI

Bombing The Bay (EP)

Bombing The Bay (EP)

AFI

Dork (EP)

Dork (EP)

AFI

Nghệ sĩ tương tự

Adam Lambert

Adam Lambert

quan tâm

Linkin Park

Linkin Park

quan tâm

Alex Band

Alex Band

quan tâm

Alejandro Escovedo

Alejandro Escovedo

quan tâm

Albert Hammond

Albert Hammond

quan tâm

Alan Jackson

Alan Jackson

quan tâm

BÌNH LUẬN

Bình luận