Menu Sliding Logo App Search

Nhạc Việt Mới

Họ là những gương mặt mới của làng nhạc Việt. Họ là những giọng ca mới, những khuôn mặt mới. Hy vọng với những album mà Zing Mp3 tổng hợp hàng tháng mà các bạn được nghe sẽ như mang đến một làn gió mới của làng nhạc Việt.

Playlist chọn lọc Nhạc Việt Mới

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2018

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2018

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2018

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2018

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2018

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2018

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 02/2018

Nhạc Việt Mới Tháng 02/2018

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 01/2018

Nhạc Việt Mới Tháng 01/2018

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 09/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 09/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 08/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 08/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 07/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 07/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 06/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 06/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 2/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 2/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 1/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 1/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 9/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 9/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 8/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 8/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 7/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 7/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 6/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 6/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 5/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 5/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 4/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 4/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 3/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 3/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 2/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 2/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 1/2016

Nhạc Việt Mới Tháng 1/2016

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 09/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 09/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 08/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 08/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 07/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 07/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 06/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 06/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 02/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 02/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 01/2015

Nhạc Việt Mới Tháng 01/2015

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 09/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 09/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 08/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 08/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 07/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 07/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 06/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 06/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2014

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2014

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2014

Various Artists