Zing Mp3Trải nghiệm tốt hơn trên app Zing MP3
Menu Sliding Logo App Search

Nhạc Hot

Zing Mp3 sẽ mang đến các ca khúc HOT nhất, từ các nghệ sỹ bạn yêu thích.

Playlist chọn lọc Nhạc Hot

Nhạc Việt Hot Tháng 01/2018

Nhạc Việt Hot Tháng 01/2018

Various Artists

Nhạc US-UK Hot Tháng 01/2018

Nhạc US-UK Hot Tháng 01/2018

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 1/2018

Nhạc Hàn Hot Tháng 1/2018

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 01/2018

Nhạc Việt Mới Tháng 01/2018

Various Artists

New Music Friday

New Music Friday

Various Artists

Giọng Hát Mới

Giọng Hát Mới

Various Artists

Nhạc US-UK Hôm Nay Nghe Gì?

Nhạc US-UK Hôm Nay Nghe Gì?

Various Artists

Nhạc Hàn Hôm Nay Nghe Gì?

Nhạc Hàn Hôm Nay Nghe Gì?

Various Artists

Nhạc Việt Hot Tháng 12/2017

Nhạc Việt Hot Tháng 12/2017

Various Artists

Nhạc US-UK Hot Tháng 12/2017

Nhạc US-UK Hot Tháng 12/2017

Various Artists

Nhạc Hot Hàn Tháng 12/2017

Nhạc Hot Hàn Tháng 12/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 12/2017

Various Artists

Nhạc Việt Hot Tháng 11/2017

Nhạc Việt Hot Tháng 11/2017

Various Artists

Nhạc US-UK Hot Tháng 11/2017

Nhạc US-UK Hot Tháng 11/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 11/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 11/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 11/2017

Various Artists

Nhạc Việt Hot Tháng 10/2017

Nhạc Việt Hot Tháng 10/2017

Various Artists

Nhạc US-UK Hot Tháng 10/2017

Nhạc US-UK Hot Tháng 10/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 10/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 10/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 10/2017

Various Artists

Nhạc Việt Hot Tháng 09/2017

Nhạc Việt Hot Tháng 09/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 09/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 09/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 09/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 09/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 09/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 09/2017

Various Artists

Nhạc Việt Hot Tháng 08/2017

Nhạc Việt Hot Tháng 08/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 08/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 08/2017

Various Artists

Nhạc Hot Hàn Tháng 08/2017

Nhạc Hot Hàn Tháng 08/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 08/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 08/2017

Various Artists

Nhạc Việt Hot Tháng 07/2017

Nhạc Việt Hot Tháng 07/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 07/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 07/2017

Various Artists

Nhạc Hot Hàn Tháng 07/2017

Nhạc Hot Hàn Tháng 07/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 07/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 07/2017

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 06/2017

Nhạc Hot Việt Tháng 06/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 06/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 06/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 06/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 06/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 06/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 06/2017

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 05/2017

Nhạc Hot Việt Tháng 05/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 05/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 05/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 05/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 05/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 05/2017

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 04/2017

Nhạc Hot Việt Tháng 04/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 04/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 04/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 04/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 04/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 04/2017

Various Artists

Nhạc Hot Nhật Bản Tháng 04/2017

Nhạc Hot Nhật Bản Tháng 04/2017

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 03/2017

Nhạc Hot Việt Tháng 03/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 03/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 03/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 03/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 03/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 03/2017

Various Artists

Nhạc Hot Nhật Bản Tháng 03/2017

Nhạc Hot Nhật Bản Tháng 03/2017

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 2/2017

Nhạc Hot Việt Tháng 2/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 2/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 2/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 2/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 2/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 02/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 02/2017

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 1/2017

Nhạc Hot Việt Tháng 1/2017

Various Artists

Nhạc Việt Mới Tháng 1/2017

Nhạc Việt Mới Tháng 1/2017

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 1/2017

Nhạc Hot US-UK Tháng 1/2017

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 01/2017

Nhạc Hàn Hot Tháng 01/2017

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 12/2016

Nhạc Hot Việt Tháng 12/2016

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 12/2016

Nhạc Hot US-UK Tháng 12/2016

Various Artists

Nhạc Hot Hàn Tháng 12/2016

Nhạc Hot Hàn Tháng 12/2016

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 11/2016

Nhạc Hot Việt Tháng 11/2016

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 11/2016

Nhạc Hot US-UK Tháng 11/2016

Various Artists

Nhạc Hot Hàn Tháng 11/2016

Nhạc Hot Hàn Tháng 11/2016

Various Artists

Nhạc Hot Nhật Bản Tháng 11/2016

Nhạc Hot Nhật Bản Tháng 11/2016

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 10/2016

Nhạc Hot US-UK Tháng 10/2016

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 10/2016

Nhạc Hot Việt Tháng 10/2016

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 9/2016

Nhạc Hot US-UK Tháng 9/2016

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 9/2016

Nhạc Hot Việt Tháng 9/2016

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 9/2016

Nhạc Hàn Hot Tháng 9/2016

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 8/2016

Nhạc Hot US-UK Tháng 8/2016

Various Artists

Nhạc Hot Việt Tháng 8/2016

Nhạc Hot Việt Tháng 8/2016

Various Artists

Nhạc Hàn Hot Tháng 8/2016

Nhạc Hàn Hot Tháng 8/2016

Various Artists

Nhạc Hot US-UK Tháng 7/2016

Nhạc Hot US-UK Tháng 7/2016

Various Artists