Zing MP3

Zing MP3VNG ONLINE Version 3.7.2

Cài đặt Mở
happy birthday-nhạc hàn quốc

happy birthday-nhạc hàn quốc

1 pé nào đó

  • 37889
  • 0

Lời bài hát

Se ni to ka han ni ta
Se ni to ka han ni ta
Chi bu e so
U chi e so
Se ni sa ra han ni ta
Cuc cuc ta ko cuc te
Ke po ta to pai ke
Sa sai bu tai
U kai ma ke
Happy birthday to you
Se ni to ka han ni ta
Se ni to ka han ni ta
Cuc ta o
Me chi bu ya
Ki ku ki ke sa ma u
Se ni chu ka han ni ta
http://music.yeucahat.com/song/chinese/46271-Happy-Birthday-To-You~Unknown.html
Se ni chu ka han ni ta
Chi bu e so
U chi e so
Che sa ra han ni ta
Cuc cu ta to cuc te
ke po ta to pai ke
Sa cha bu ta
Yo ka mai te
Happy birthday to you
Se ni to ka han ni ta
Se ni to ka han ni ta
Kai ya bop cu
Ne che bui ya
Cuc cu.....nho sa la u

Xem thêm
Loading...
Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm