Zing MP3

Zing MP3VNG ONLINE Version 3.7.2

Cài đặt Mở
Xúc Xắc Xúc Sẻ

Xúc Xắc Xúc Sẻ

Bé Bảo An ft. Phi Long

  • 204496
  • 0

Lời bài hát

xúc xắc xúc xẻ
năm mới năm mẻ
nhà nào còn thức
mở cửa cho chúng tôi
xúc xắc xúc xẻ
năm mới năm mẻ
nhà nào còn thức
mở cửa cho chúng tôi
bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp
bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng chầu
bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp
voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu
ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.

Xem thêm
Loading...
Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm