Zing Mp3

Zing MP3VNG ONLINE Version 3.4.5

Cài đặt
Túy Ca

Túy Ca

Đan Nguyên

  • 110586
  • 0

Lời bài hát

Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu đôc,
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi , đưa ta vào cơn lốc..
Cho mang mang,cho mang mang đến tột đỉnh sầu

Này uống đi em một chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say dùm ta, say dùm ta như từ thủa bao giờ

Em cứ lên ngôi đ xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say , bởi ta say nên thàn tượng cũng lưu mờ,
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ

Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta . mình ta buồn cho héo hắt tim gan
Hết thật rồi sao thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình nay, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang

Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt,
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài , bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh.

(lời 2)

Em cứ lên ngôi đ xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say , bởi ta say nên thàn tượng cũng lu mờ,
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ
Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta . mình ta buồn cho héo hắt tim gan
Hết thật rồi saqo thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình nay, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang
Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt,
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài , bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh.

Em cứ lên ngôi đ xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say , bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ,
Đêm đứng đó ,ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, trong âm vang vang dậy sóng sông hồ

Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta . mình ta buồn cho héo hắt tim gan
Hết thật rồi sao thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình nay, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang

Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt,
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài , bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh.

Xem thêm
Loading...
Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm