Zing MP3

Zing MP3VNG ONLINE Version 3.7.2

Cài đặt Mở
Nhạc Phim Tay Trong Tay

Nhạc Phim Tay Trong Tay

Đường Lệ

  • 18740
  • 0

Lời bài hát

Đoạn 1:
Màng hòn tuyên màng máng sê cài siều luyên tuyến cai cung nề sia.
Mừng phế chiên sế răng nê ài lìu chyến cua tai nêu chuỵn.
Ní hú chuỳn màng hùa khuê ý sua thiên.
Bí ua chuyn khàng du li của sán dệ.
Náng nê ai ùa thia tê lai chuýn diện.
Update sau

Xem thêm
Loading...
Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm