Zing Mp3

Zing MP3VNG ONLINE Version 3.4.2

Cài đặt
Chiếc khăn Piêu

Chiếc khăn Piêu

Tùng Dương

  • 460312
  • 0

Lời bài hát

Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.
Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người.

Nghe con chim cúc cu kìa nó hót lên một câu rằng.
Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng,
kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu.
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng theo gió quốn bay về đâu.
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng theo gió quốn bay về đây.
Vương trên cây.

Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này.
Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng,
nát hoa rừng khăn Piêu đây.
Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau,
chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau.
Thời tôi chờ.

Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.
Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người.
Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.
Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người.

Xem thêm
Loading...
Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm